BenDeliMiyim? Blog

Milli Edebiyat Açısından Türkçülük Akımı 0

Milli Edebiyat Açısından Türkçülük Akımı

Türkçülük akımı işte böyle bir ortamda yani Osmanlıcılık ve İslâmcılık ideolojilerinin hayat ve uygulama alanı bulamadığı bir zamanda devleti kurtarmak adına bir reçete olarak ortaya çıkmıştır. Türklerin en son olarak kendi milliyetlerini ifade etmeleri...

Paylaş
 •  
 •  
 •  
Milli Edebiyat Açısından İslamcılık Akımı 0

Milli Edebiyat Açısından İslamcılık Akımı

Devletin kurtuluşu için Osmanlı aydınlarının bulduğu reçetelerden biri de İslâmcılık fikri olmuştur. Osmanlı Devleti bir Müslüman ülkesiydi ve mensuplarının çoğu da İslâm dinine mensup idi. Üstelik sultan bütün Müslümanların dini lideri, tanrı’nın yeryüzündeki gölgesi...

Paylaş
 •  
 •  
 •  
Milli Edebiyat Açısından Osmanlıcılık Akımı 0

Milli Edebiyat Açısından Osmanlıcılık Akımı

Osmanlıcılık, Bütün Osmanlı vatandaşlarını ırk, din ve dil ayrımı yapmadan eşit kabul eden siyasi akımdır. Osmanlı Devleti son yüzyılına girerken tarihte hiçbir devletin uğramadığı bir biçimde iç ve dış tehditlere maruz kalmıştır. Bir yandan...

Paylaş
 •  
 •  
 •  
Millî Edebiyat Akımım Hazırlayan Siyasal ve Kültürel Arka Plân 0

Millî Edebiyat Akımım Hazırlayan Siyasal ve Kültürel Arka Plân

Millî Edebiyat akımının arkasında şüphesiz Türkçülük cereyanı vardır. Bir bakıma düşünsel kaynaklarım Türkçülükten alır. Fakat Osmanlı gibi heterojen bir teb’a yapısı içinde millet-i hakimenin kendisini ‘Türk’ olarak nitelemesi ve bunu yüksek sesle dillendirmesi hoş...

Paylaş
 •  
 •  
 •  
Edebiyat Tarihi Açısından Milli Edebiyat Akımı 0

Edebiyat Tarihi Açısından Milli Edebiyat Akımı

Millî Edebiyatın- Tarihsel Alanı Millî Edebiyat kavramının cevaplamakta zorluk çektiği sorulardan birisi bu cereyanın hangi tarihler arasına yerleştirileceği meselesidir. Her edebiyat tarihçisi eserlere, olaylara kendi bakış açısıyla bakarak farklı bir tarihlendirmeye gitmekte ve farklı...

Paylaş
 •  
 •  
 •  
Milli Edebiyat Döneminin Kavramsal Anlamı Nedir? 0

Milli Edebiyat Döneminin Kavramsal Anlamı Nedir?

Milli Edebiyat, millete ait özelliklerin yansıtıldığı edebiyat demektir. O hâlde ‘millet’ kavramını açıklamak gerekecektir. Sosyolojik anlamda millet; ‘dil, din ve ideal birliği ile birbirine bağlanmış insanlar topluluğu’dur. Türk milleti bu tanımı dili dilime dini...

Paylaş
 •  
 •  
 •  
0

Mehmet Rauf – Eylül Roman Tahlili ve Özeti

Mehmet Rauf’un (1875-1931) Eylül adlı romanı 1901’de yayım­landığı zaman Hüseyin Cahit Yalçın, Servetifünun dergisindeki eleşti­risinde kimi gözlem eksiklikleri üzerinde durduktan sonra, “İşte gayet müşkülpesent davranmak şartıyla Eylül’de bulunacak müşahede ku­surları. Bunların esas vakaya taalluku...

Paylaş
 •  
 •  
 •  
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com