Kategori: Türk Edebiyatı

Mehmet Emin Yurdakul – Ya Gazi Ol Ya da Şehit 0

Mehmet Emin Yurdakul – Ya Gazi Ol Ya da Şehit

Ya Gazi Ol Ya Şehit Hadi yavrum ben seni bugün için doğurdumHamurumu yiğitlik duygusuyla yoğurdumTürk evladı odur ki yurdu olan toprağıAna ırzı bilerek yâd ayağı bastırtmazBir yabancı bayrağı ezan sesi duyulanHiçbir yere astırtmaz Git...

Paylaş
 •  
 •  
 •  
 •  
Ziya Gökalp ve Türkçülüğün Programı Türkçülüğün Esasları 0

Ziya Gökalp ve Türkçülüğün Programı Türkçülüğün Esasları

Siyasal ve kültürel hayatımızda temel ilkelerini ortaya koyan tek hareket Türkçülük akımıdır. Ömer Seyfettin gibi yetenekli ve samimi bir yazarın yanında milletimizin yetiştirdiği nadir filozof ve sosyologlardan ve aynı zamanda iyi bir yazar ve...

Paylaş
 •  
 •  
 •  
 •  
Milli Edebiyat Açısından Batıcılık Akımı 0

Milli Edebiyat Açısından Batıcılık Akımı

Osmanlıcılık, İslâmcılık ve nihayet Türkçülük akımlarından sonra siyasal hayatımıza bir kurtuluş reçetesi olarak sunulmasa da Batıcılık düşüncesi bir alternatif olarak kendisini hissettirmiştir. Tanzimat’la birlikte başlayan ve resmî bir hüviyet kazanan Batılılaşma hareketi zaman içerisinde...

Paylaş
 •  
 •  
 •  
 •  
Milli Edebiyat Açısından Türkçülük Akımı 0

Milli Edebiyat Açısından Türkçülük Akımı

Türkçülük akımı işte böyle bir ortamda yani Osmanlıcılık ve İslâmcılık ideolojilerinin hayat ve uygulama alanı bulamadığı bir zamanda devleti kurtarmak adına bir reçete olarak ortaya çıkmıştır. Türklerin en son olarak kendi milliyetlerini ifade etmeleri...

Paylaş
 •  
 •  
 •  
 •  
Milli Edebiyat Açısından İslamcılık Akımı 0

Milli Edebiyat Açısından İslamcılık Akımı

Devletin kurtuluşu için Osmanlı aydınlarının bulduğu reçetelerden biri de İslâmcılık fikri olmuştur. Osmanlı Devleti bir Müslüman ülkesiydi ve mensuplarının çoğu da İslâm dinine mensup idi. Üstelik sultan bütün Müslümanların dini lideri, tanrı’nın yeryüzündeki gölgesi...

Paylaş
 •  
 •  
 •  
 •  
Milli Edebiyat Açısından Osmanlıcılık Akımı 0

Milli Edebiyat Açısından Osmanlıcılık Akımı

Osmanlıcılık, Bütün Osmanlı vatandaşlarını ırk, din ve dil ayrımı yapmadan eşit kabul eden siyasi akımdır. Osmanlı Devleti son yüzyılına girerken tarihte hiçbir devletin uğramadığı bir biçimde iç ve dış tehditlere maruz kalmıştır. Bir yandan...

Paylaş
 •  
 •  
 •  
 •  
Millî Edebiyat Akımım Hazırlayan Siyasal ve Kültürel Arka Plân 0

Millî Edebiyat Akımım Hazırlayan Siyasal ve Kültürel Arka Plân

Millî Edebiyat akımının arkasında şüphesiz Türkçülük cereyanı vardır. Bir bakıma düşünsel kaynaklarım Türkçülükten alır. Fakat Osmanlı gibi heterojen bir teb’a yapısı içinde millet-i hakimenin kendisini ‘Türk’ olarak nitelemesi ve bunu yüksek sesle dillendirmesi hoş...

Paylaş
 •  
 •  
 •  
 •  
Edebiyat Tarihi Açısından Milli Edebiyat Akımı 0

Edebiyat Tarihi Açısından Milli Edebiyat Akımı

Millî Edebiyatın- Tarihsel Alanı Millî Edebiyat kavramının cevaplamakta zorluk çektiği sorulardan birisi bu cereyanın hangi tarihler arasına yerleştirileceği meselesidir. Her edebiyat tarihçisi eserlere, olaylara kendi bakış açısıyla bakarak farklı bir tarihlendirmeye gitmekte ve farklı...

Paylaş
 •  
 •  
 •  
 •  
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com