Kategori: Tarih

0

Tarhuncu Ahmet Paşa kimdir?

On yedinci asır Osmanlı sadrazamı. Arnavutluk’un Mat kasabasında doğdu. Devşirme olarak saraya alındı. Enderun’da tahsilini tamamladıktan sonra sipâhi olarak Beylerbeyi Musa Paşayla Mısır’a gitti. 1648’de Diyarbakır, 1649’da vezir rütbesiyle Mısır Beylerbeyliğine tayin edildi. 1651’de...

Paylaş
 •  
 •  
 •  
0

Akıncılar kimlerdir? Kimlerden oluşur? Görevi nedir?

Osmanlı Devleti askeri teşkilatında Akıncılar sınır bölgelerinde, düşman memleketlerine ani baskınlar düzenleyerek yıpratma harekâtında bulunan hafif süvari gruplarına verilen isim. Akıncıların vazifeleri, akın yapmakla kalmayıp, aynı zamanda düşmanın durumunu, yolları ve kuvveti hakkında bilgi...

Paylaş
 •  
 •  
 •  
0

Akşemseddin kimdir?

Osmanlılar zamanında yetişen evliya ve İstanbul’un manevi fatihi. İsmi, Mu-hammed bin Hamza’dır. 1390 senesinde Şam’da doğdu. 1460’da Bolu’nun Göynük ilçesinde vefat etti. Küçük yaşta eğitimine başlayan Ak-şemseddin yedi yaşında babası ile Anadolu’ya gelip, o...

Paylaş
 •  
 •  
 •  
0

Padişah I.Ahmet hakkında bilgiler

Osmanlı padişahlannın on dördüncüsü, İslam halifelerinin yetmiş dokuzuncusu. Sultan üçüncü Mehmed Hanın oğlu olup, 1590’da Manisa’da Handan Sultandan doğdu. Babasının vefatı üzerine 1603’te henüz 14 yaşındayken Osmanlı tahtına geçti. Sultan Birinci Ahmed Han tahta...

Paylaş
 •  
 •  
 •  
Ahmet Vefik Paşa kimdir? 0

Ahmet Vefik Paşa kimdir?

Yazar, mütercim ve devlet adamı. 1822’de İstanbul’da doğdu. Devlet adamı, edip, yazar ve mütercimler yetiştiren bir aileye mensuptur. Dedesi Yahya Necib Efendi, Divan-ı Hümayunda tercüman, babası Ruhuddin Mehmed Efendi, Paris birinci katipliğinde bulunmuştur. Ahmed...

Paylaş
 •  
 •  
 •  
Lozan Anlaşması nedir, ne zaman yapılmıştır? 0

Lozan Anlaşması nedir, ne zaman yapılmıştır?

1. Dünya Savaşı sonrasında imzalanan Sevr Antlaşması ile Osmanlı Devleti egemenliğini ciddi bir biçimde kaybetmeye başlamıştı. Ancak Türk ulusu giriştiği Milli Mücadeleyi kazanınca itilaf devletleri yavaş yavaş ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştı. 26 Ağustos...

Paylaş
 •  
 •  
 •  
0

Nizam-ı Cedid

Osmanlı Devletinde 18. asır sonunda, askeri ve idari sahalardaki düzensizliklere çare bulmak için yapılan teşebbüslerin tamamı. Ayrıca, Avrupa usulleriyle meydana getirilen talimli orduya verilen isim. Bu terim, ilk defa Fazıl Mustafa Paşanın sadrazamlığı esnasında,...

Paylaş
 •  
 •  
 •  
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com