Kategori: Tarih

0

Padişah I.Ahmet hakkında bilgiler

Osmanlı padişahlannın on dördüncüsü, İslam halifelerinin yetmiş dokuzuncusu. Sultan üçüncü Mehmed Hanın oğlu olup, 1590’da Manisa’da Handan Sultandan doğdu. Babasının vefatı üzerine 1603’te henüz 14 yaşındayken Osmanlı tahtına geçti. Sultan Birinci Ahmed Han tahta...

Paylaş
 •  
 •  
 •  
Ahmet Vefik Paşa kimdir? 0

Ahmet Vefik Paşa kimdir?

Yazar, mütercim ve devlet adamı. 1822’de İstanbul’da doğdu. Devlet adamı, edip, yazar ve mütercimler yetiştiren bir aileye mensuptur. Dedesi Yahya Necib Efendi, Divan-ı Hümayunda tercüman, babası Ruhuddin Mehmed Efendi, Paris birinci katipliğinde bulunmuştur. Ahmed...

Paylaş
 •  
 •  
 •  
Lozan Anlaşması nedir, ne zaman yapılmıştır? 0

Lozan Anlaşması nedir, ne zaman yapılmıştır?

1. Dünya Savaşı sonrasında imzalanan Sevr Antlaşması ile Osmanlı Devleti egemenliğini ciddi bir biçimde kaybetmeye başlamıştı. Ancak Türk ulusu giriştiği Milli Mücadeleyi kazanınca itilaf devletleri yavaş yavaş ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştı. 26 Ağustos...

Paylaş
 •  
 •  
 •  
0

Nizam-ı Cedid

Osmanlı Devletinde 18. asır sonunda, askeri ve idari sahalardaki düzensizliklere çare bulmak için yapılan teşebbüslerin tamamı. Ayrıca, Avrupa usulleriyle meydana getirilen talimli orduya verilen isim. Bu terim, ilk defa Fazıl Mustafa Paşanın sadrazamlığı esnasında,...

Paylaş
 •  
 •  
 •  
Akkerman Antlaşması 0

Akkerman Antlaşması

Osmanlı Devleti ile Rusya arasında imzalanan bir antlaşmadır. Rusya, 1812 Bükreş Banş Antlaşması, hükümlerinin açıklığa kavuşturulması ve yorumlanması yolunda 1814’den beri çalışmış en sonunda 17 Mart 1826’da BabIali’ye verdiği bir ültimatom ile amacına kavuşmuştur....

Paylaş
 •  
 •  
 •  
0

Urartular hakkında bilgiler

Anadolu’daki eski devletlerden. Doğu Anadolu’nun güney kısmında Van Gölü çevresinde yaşarlardı. Ari ırkına mensuptular. Bölgeye nereden geldikleri tespit edilememiştir. Urartulardan ilk defa M.Ö. 13. yüzyıla ait Asurca kaynaklarda bahsedilir, ilişkileri en fazla Asur-lularla olmuştur....

Paylaş
 •  
 •  
 •  
0

Tarih Online Test – Sınav Genel Tekrar – 3

Yine bir Tarih Online Test Çözme yazısı ile birlikteyiz. Bu sınavda da yine önceki yayınlanan sınav gibi ancak bu kez 25 soru ekledim. Her soru 4 puan değerinde kendinizi 100 üzerinden değerlendirebilmeniz için.  Önceki yazıda belirtildiği...

Paylaş
 •  
 •  
 •  
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com